Welkom
Voor wie
Persoonsgegevens/contact
Links en Beroepsverenigingen
Cognitieve Zelftherapie (CZT)
02
Cognitieve Zelftherapie (CZT)
Vraag je je wel eens af waarom je reageert op situaties zoals je reageert?
Bijvoorbeeld: ..Wéér ......
...word ik  boos op mijn kind, terwijl ik dat eigenlijk niet wil.
...doe ik alleen maar mijn best het een ander naar zijn zin te maken.                                               
…geef ik  mijn grens niet aan.                   
…irriteer ik mij  aan die ene collega .       
…voel ik mij  ongemakkelijk in gesprek met mijn leidinggevende.                                         
…voel ik mij onzeker of depressief .                
…ben ík het die zich verantwoordelijk voelt..
…zeg ik ja terwijl ik nee denk .                                          

…vermijd ik dat conflict.                                    
...reageer ik te heftig of juist teruggetrokken als er kritiek geuit wordt.                
 
Zoals we in het dagelijks leven op anderen reageren en hoe we anderen ervaren, heeft te maken met ervaringen uit het verleden. Zij beïnvloeden de manier waarop je over jezelf, andere mensen en de wereld denkt.  Deze kernovertuigingen zijn de basis van patronen die  zich door je leven heen herhalen. Deze overlevingspatronen belichten een sterke kant van jou, ze hebben je doen “overleven”. Je kunt op een punt komen dat ze je functioneren belemmeren, klachten geven en het tijd is ze bij te schaven.

Je verstand weet best wel wat goed, gezond en haalbaar is in je leven. We worden echter aangedreven door onze emoties, onze achterliggende gevoelens en behoeftes in contact. Zij beïnvloeden sterk ons gedrag en hebben feitelijk de regie.
Het voelt alsof je daar zelf geen keus in hebt. Die keus is er wel!

Binnen de CZT leer je, je eigen ervaringen en je emotionele beleving te onderzoeken en te verwoorden. Gevoelens, behoeftes en gedragspatronen in relatie tot anderen worden duidelijk(er). Je krijgt meer ruimte voor - en grip op jezelf in contact met anderen.


CZT :

Binnen een CZT sessie kun je gaan ervaren en helen wat zich herhaalt vanaf jouw kindertijd.
Situaties uit het verleden en uit de kindertijd worden verwoord, beschreven en onderzocht om door te krijgen hoe je nog steeds op dezelfde manier op anderen reageert.
Wat raakt je het meest, welke innerlijke reacties zijn er?
Wat is je uiterlijke reactie zowel verbaal als non verbaal?
Welke behoefte heb je in het contact met de ander?
Hoe geef je vorm aan de communicatie, hoe kom je feitelijk voor je eigen behoeftes op?

Inzicht hierin geeft ruimte om te kijken wat je nu beter anders kunt gaan doen.
Je kunt liefdevoller en milder naar jezelf, je innerlijke kind kijken. Als kind had je weinig tot geen keuzevrijheid. Als volwassenen heb je keuzevrijheid. Je kunt de dingen waar je steeds tegen aan loopt in je leven in een ander daglicht gaan zien en er anders mee omgaan. Met kleine haalbare stappen ga je oefenen met nieuw gedrag in het dagelijks leven, middels het maken van een concreet haalbaar voornemen gericht ook op je doelstelling vooraf gemaakt bij je deelname aan de zelftherapie.
 

Als therapeut blijf ik  “afwezig” d.w.z. er vind geen inmenging plaats in je proces van zelfonderzoek. Er worden geen adviezen gegeven of gestuurd. Als therapeut volg ik jou in je proces, ben ik betrokken en help ik jou om je eigen innerlijke wijsheid aan te spreken. Een individuele sessie duurt 1 uur.

Toepasbaarheid van de methode
Bij de CZT ligt de nadruk op de autonomie, het zelfstandig werken binnen een gelijkwaardige relatie binnen de veiligheid van de structuur. .  
Dit maakt de methode op verschillende gebieden toepasbaar:
* Als zelfhulpmethode (inzichtgevende zelfhulptherapie). Hierbij volg je in een groep cursus en wordt je getraind om de methode zelfstandig toe te kunnen passen. Er gelden duidelijke afspraken om de veiligheid te waarborgen en de oordeelvrije aandacht staat centraal.
Je kunt dan individueel verder binnen een zelfstandig functionerende groep. 
* CZT als individuele behandelmethode.
* CZT als begeleide groepsbehandeling, dit kan een open oefengroep zijn of gericht op een  bepaald thema of klacht. Bijvoorbeeld: thema als overgang; werkende vaders/moeders met kleine kinderen, levensfase problematiek, rouw na verlies; mensen met eetproblemen, gewichtsproblemen,een vrouwengroep, mannengroep.
* CZT als intervisie methode.

Individuele sessies .                                                                                                    
Momenteel bied ik de individuele variant aan.
Mochten er meer geïnteresseerden zijn dan is een (thema) oefengroep en groepstraining tot zelfstandig werken bespreekbaar.
Er zullen altijd individuele voor-, nabesprekingen en evaluaties plaats hebben.

Ontwikkeling CZT

Tussen 1984 en 1991 is de cognitieve methode voor zelftherapie ontwikkeld door Mw C. Raes, maatschappelijk werkster, werkzaam  binnen de vrouwenhulpverlening vanuit een  autonome praktijk (zelftherapie) en dhr  P. den Boer, psychiater werkzaam binnen het toenmalige  RIAGG, afdeling sociale psychiatrie (cognitieve therapie).
Het is een gestructureerde zelfhulpmethode die wel als individuele, als groepsmatige vervangende psychotherapie wordt ingezet.
De methode is wetenschappelijk getoetst en effectief gebleken bij angst en depressieklachten. Daarnaast word hij succesvol bij velerlei klachten toegepast.