Welkom
Therapievormen
Voor wie
Links en Beroepsverenigingen
Ervaringen
02
Ervaringen
Vanaf 1981 ben ik werkzaam in de gezondheidszorg. Ik ben als verpleegkundige begonnen en heb zowel in algemene ziekenhuizen, revalidatie als psychiatrische ziekenhuizen gewerkt, bij kinder/jeugd en volwassenen. Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige ben ik momenteel werkzaam op de polikliniek binnen het GGZ Drenthe en als praktijkondersteuner GGZ binnen een huisartsenpraktijk.
Gaandeweg ben ik me meer cognitief-, gedragstherapeutisch gaan ontwikkelen, waarbij ik me richt op de beleving van de
cliënt en zijn/haar eigen krachtbronnen. Dit kan zowel individueel, met partner of in een groep.

Sinds 1996 werk ik met de cognitieve zelftherapie, zowel groepsmatig als individueel, bij (jong) volwassenen. Als docent CZT heb ik groepen begeleid en cursus gegeven. Hierbij heb ik de meerwaarde ervaren van het groepsmatig inzetten van de methode. Ook bruikbaar in de vorm van sociale vaardigheidstraining.
Het leren luisteren naar elkaar, zonder oordeel, met respect, vanuit gelijkwaardigheid; met behoud van de eigen regie, zonder inmenging; de wederzijdse (h)erkenning van elkaars groeiproces tijdens de deelrondes, het ervaren dat je de ander kunt helpen bij zijn/haar proces; dit alles geeft (zelf)vertrouwen.
Het heeft mij als therapeut geleerd bescheiden en nederig te zijn en te ervaren dat ik niet weet wat voor de ander het beste is, hij/zij weet dit zelf heel goed. Door op het proces en het vermogen, de innerlijke kracht van de ander te vertrouwen ontstaat er een leersituatie vanuit vrijheid voor beiden.

In 2006 kwam ik met de Journeytherapie in aanraking en werd ik geraakt door de kernachtige werkwijze van de methode. Het raakt je in het diepst van je wezen, het verhelderd, ontsluiert de wortel van de oorzaak van de klacht(en) en problemen. Vooral het vergevingsproces was een aanvulling op mijn therapeutisch werken.
Ik heb de opleiding bij Brandon Bays gevolgd en ben sinds 2009 geaccrediteerd Journeytherapeute. Tijdens de opleiding en in de verplichte bij- en nascholing, onderging en onderga ik zelf vele processen, dit heeft mijn werkwijze als therapeut verdiept en mij persoonlijk veel  ruimte en keuzevrijheid gegeven.

Gelijk na de journey opleiding volgde de opleiding tot creationtherapeut bij Albert Jansen. De kracht van het maken van een creationmap, waarbij je je levensdoelen vanuit je stralende vrije zelf, concretiseert en deze per doel/thema, stap voor stap kunt uitwerken was verbluffend. Vele blokkerende gedachten en overtuigingen vanuit mijn beperkende levensbeeld en zelfbeeld kwam ik daarbij tegen. Deze kon ik aanpakken met een helende reis. Vele gestelde en geschetste doelen zijn tot ontwikkeling gekomen De handvatten blijven en kan ik keer op keer inzetten en doorgeven. Energie blijft stromen, mijn vitaliteit en levensvreugde worden groter.